Kontakty:
Telefón: 0915398262
Email: info@vrecedarcekov.sk

Fakturačné údaje:
Jakub Karol Bielik
Hviezdoslavová 15
Žarnovica 96681
IČO: 50048503
DIČ: 1121254563
Nie je platca DPH.

Zapísané v živnostenskom registri na Okresnom úrade Žiar nad Hronom,
číslo živnostenského registra: 680-19550.

Dozorný orgán:
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73
fax č. 048/412 46 93
Kontaktný formulár